👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPR/ Svenska

Skapad 2021-09-21 11:35 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR
Läsa, skriva och kommunicera ger en god kunskap om det svenska och engelska språket.

Innehåll

 • Du arbetar med att skriva av olika texter på datorn. Till texterna finns frågor som du besvarar. 
 • Du använder ClaroRead, en talsyntes när du arbetar på datorn. All text blir uppläst, ordet kan också bli uppläst allteftersom Du skriver in dem.
 • Vi lyssnar och besvarar frågor utifrån böcker på smartboarden, högläsning på ILT.
 • Du övar grundläggande kunskaper i svenska.
 • Vi tränar Engelska glosor och meningar. 

                       .   

Uppgifter

 • SPR/ svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR  E