👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1-3

Skapad 2021-09-21 11:22 i Sånnaskolan Kristianstad
Planering och matris i engelska år 1-3
Grundskola 1 – 3 Engelska
Time for English! Språket är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska är språket som omger oss i vår vardag. Kunskaper i engelska ökar dina möjlighet att ta del av det engelska språket och kulturer runt omkring dig. Du kommer träna dig på att tala, lyssna, skriva och förstå engelska på många olika sätt.

Innehåll

Syfte och mål:

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

- förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till

- förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till

- följa enkla muntliga instruktioner

- följa enkla instruktioner som du läser

- säga enkla ord och meningar som går att förstå

- ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra

- skriva enkla ord och meningar

- berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska

 

Så här kommer vi att arbeta:

- Vi arbetar med sång och ramsor

-  Vi läser, lyssnar på och använder engelska i tal och skrift. 

-  Vi tittar på engelska program. 

- Genomgångar och övningar i enkel engelsk grammatik.

 

3.1 Kommunikationens innehåll

År 1

År 2

År 3

Kommunikation

• rim, ramsor, sånger

• hälsningsfraser

• familjen

• djur

• kroppsdelar

• siffror 1–10

• färger

• enkla samtal och dialoger

Kommunikation

• hälsningsfraser

• klassrumsfraser

• intressen

• familjen

• platser

• kläder

• djur

• kroppsdelar

• mitt rum

• i staden

• mat

• siffror 1–20

• färger

• sånger

• sagor

• enkla samtal och dialoger

Kommunikation

• hälsningsfraser

• klassrumsfraser

• intressen

• kläder

• mitt rum

• i staden

• mat

• siffror 11–100

• instrument

• klockan

• veckodagarna

• sport

• jul

• födelsedag

• sånger

• sagor

• enkla samtal och dialoger

 


3.2 Lyssna och läsa - reception

År 1

År 2

år 3

Hörförståelse

• enkla instruktioner och

beskrivningar

• enkla meddelanden

• berättelser

• enkla samtal och dialoger

• sånger

• sagor

• dikter

• ramsor

• enkla filmer

Hörförståelse

• enkla instruktioner och

beskrivningar

• enkla meddelanden

• berättelser

• enkla samtal och dialoger

• sånger

• sagor

• dikter

• ramsor

• enkla filmer

Grammatik

• adjektiv, verb (några enkla)

• sammandragna former t.ex. I ́m (känna igen och kunna läsa)

• uppmaningar (nekande och

jakande, do you like icecream?)

• singular till plural -s

• prepositioner

• frågeord

• pågående form: ing-formen

• obestämd, bestämd artikel

• there is/ there are 

 

3.3 Tala, skriva och samtala ‒ produktion och interaktion

År 1

År 2

År 3

Muntlig framställning

• korta presentationer om sig själv

• enkla övningar i drama

• ställa enkla frågor

• svara på enkla frågor

Muntlig framställning

• korta presentationer om sig själv

• enkla övningar i drama

• ställa enkla frågor

• svara på enkla frågor


Producera text

• skriva enkla ord och fraser

Läsförståelse

• instruktioner

• meddelanden

• berättelser och     beskrivningarProducera text

• stavning och interpunktion

• skriva texter för hand och på dator

• kombinera bild och texter

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan genom:

 - interaktionen på lektionerna

 - hörförståelse

 - skrivuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6

Matriser

En
Bedömningsmatris 1-3 engelska. Tala, skriva, samtala, lyssna och läsa

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Tala
Kan svara på enklare frågor med enstaka ord
Du förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt, t.ex. ”cat”, ”sit down” ”My name is…”
Vågar prova enkla meningar
Kan berätta något om sig själv
Kan besvara frågor och motivera sina svar.
Skriva
Kan skriva enstaka elevnära ord tex "cat", "red".
Kan skriva enstaka välbekanta fraser tex "my namn is", "I´ am nine years old".
Kan skriva flertalet ord och fraser.
Kan skriva enkla texter och berättelser.
Kan skriva utförligare texter.
Samtala
Kan säga enkla hälsningsfraser
Kan föra ett samtal med enstaka ord
Kan ställa och svara på enkla frågor
Kan föra ett enklare samtal med en kamrat
Kan föra ett samtal med en kamrat om ett elevnära ämne ex intresse
Lyssna
Kan lyssna aktivt.
Förstår enstaka ord.
Förstår enkla korta meningar och instruktioner.
Förstår innehållet i en enkel uppläst text
Förstår innehållet i en mer utförlig text.
Läsa
Läser enstaka ord
Läser och förstår enstaka ord
Kan läsa enkla korta meningar
Kan läsa och förstå innehållet i en lättläst bok ex
Kan läsa och förstå utförligare texter.
Grammatik
Känner till och kan läsa sammandragna former t.ex. I ́m
Kan ställa och svara på enkla frågor så som "how are you"?
Känner till och använer olika frågeord när du ställer frågor.
Kan omvandla singular till plural, ex one cat - two cats.
Känner till och kan använda dig av utvalda prepositioner ex "the cat is under the table.
Känner till och kan använda utvalda verb i pågående form ex "i´m jumping"