👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och ekosystem i världen och hur vi människor påverkar dessa.

Skapad 2021-09-21 11:32 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att prata om hur livet på jorden har utvecklats genom flera miljoner år. Vi återkommer till våra ekosystem men nu tittar vi ut i världen och inte bara i Sverige. Vad skiljer dessa åt och var finns känsliga ekosystem. Hur påverkar vi människor våra ekosystem. Vi kommer också att repetera fotosyntesen och vad den innebär för oss människor och på naturen runt om i världen.

Innehåll

Du ska kunna:

- Vad ett ekosystem är och hur det kan påverkas av oss människor beroende på om ekosystemet är i baland eller ej.

- Hur livet har utvecklats på jorden.

- Hur vi människor påverkar och kan påverka vår jord

- Använda olika källor för att söka information, fakta och argument.

- Berepp som du ska kunna använda:
fotosyntes, mineraler, förbränning, balans i ekosystem, samband, arter, anpassning, näringskedja, energi, förändring

 

Undervisning

- Vi utgår från vår biologibok Naturen och arbetar även i vår tillhörande arbetsbok.

- Vi tränar oss på att söka information i olika typer av källor

- Vi tittar på filmer från Urplay, Binogi, Begreppe och AvMedia.

- Vi diskuterar i grupper och helklass.

- Vi arbetar enskillt med små arbeten.

 

 

Arbete med språkmål:

Ta reda på förkunskaper, vilka begrepp har eleverna kunskap om och vilka begrepp använder de idag.
Förtest med EPA-metoden. 

Träna nya centrala begrepp med hjälp av quizlet. Där blir det också möjlighet till bildstöd till de flesta begreppen.

Beskriva och förklara modeller/bilder exempelvis ekosystem. Ersätta vardagsorden med ämnesspecifika begrepp.Använda en begreppsbank som eleverna ska kunna hantera.

Jobba med VÖL-protokoll när vi kommer in på nya områden i biologiboken.Ta till sig text och ny fakta.

 

Bedömning utifrån målen:

Din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp i rätt sammanhang både muntligt och skriftligt.

De arbeten som du gör i klassrummet, minste ett skriftligt arbete.

Att du kan använda olika källor för att söka information till ditt egna arbete.

Mindre skriftligt prov där du får visa att du kan föra resonemang kring området.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Ekologi och ekosystem

E
C
A
Förtydligande
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunna förklara hur ekologi och ekosystem fungerar och hur det påverkar oss. Även förklara ett ekosystem och ge exempel på hur vi använder oss av naturen. I detta använda sig av biologiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om ekosystem och kretslopp
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Tydligt förklara ekosystemen och hur de påverkas av yttre faktorer samt hur vi påverkas av dem. Även kunna förklara ekosystemtjänster och hur kretsloppen fungerar.
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Resonera hur vi människor påverkar naturen och våra ekosystem och vad som händer när vi gör detta. Även förklara hur vi kan hjälpa naturen att bli mer hållbar och behålla mångfalden.