👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stygn på våffelväv

Skapad 2021-09-21 13:29 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 3 Slöjd
Du kommer att få pröva olika sorters stygn. Syftet är att du ska lära dig att trä en nål, fästa tråd och kunna ta en ny tråd självständigt

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Begrepp

Våffelväv

Bomullsgarn

Trubbig nål

Sax

Fästa tråd

Färgval

 

Undervisning

Du kommer att få börja med att välja färg och format på din våffelväv. Därefter syr du ett rakt stygn som kant. Sedan kommer du att få välja stygn och färg på tråden. 

När du har sytt många olika sorters stygn eller med olika färgkombinationer drar du trådar i kanterna så att det bildas en frans.

Du kommer att få dokumentera när du har gjort klart ditt arbeta på Unikum genom att ta kort och skriva. Försök att använda så många "slöjdord" du kan och beskriv så noga du kan hur du tänkte, gjorde och hur det blev. Vad skulle du kunna göra bättre vid nästa arbete? Du kommer att få lära dig hur du ska göra.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet genom att titta på varandras olika färdiga produkter och ge varandra respons.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 • arbetat med olika redskap 
 • valt färg, form, stygn och varför 
 • arbetat under hela arbetsprocessen från idé till reflektion
 • Hur du kan arbeta efter muntliga instruktioner och löser uppkomna problem.
 • Redovisat ditt slöjdarbete muntligt
 • Hur du använder slöjdbegrepp.
 • Hur du reflekterar över sitt arbete.

Uppgifter

 • Våffelväv med olika stygn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6