👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga

Skapad 2021-09-21 14:05 i Ulleviskolan särskola Linköping
Grundsärskola 1 – 2 Kommunikation
I detta arbetsområde kommer du att få lyssna till olika klassiska sagor.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

Du ska få lyssna och lära dig att känna igen några klassiska sagor.

Hur vi ska lära oss:

Du kommer att få lyssna på sagor som vi dramatiserar och visualiserar. 

Det här ska bedömas:

Att du har förstått ett visst innehåll i sagan.

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:

saga

Så här kommer du att visa att du har lärt dig:

Du kommer att få visa att du har förstått ett visst innehåll i sagan genom att vi pratar om sagan och vad den  handlar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9