👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-09-21 14:25 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F – 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med taluppfattning. Du kommer att få träna på att läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000. Du kommer också få träna på att ordna tal efter storlek, samt läsa av och sätta ut tal på en tallinje.

Innehåll

Period

Höstterminen 2021

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Genom formativ bedömning under lektionstid
 • Genom summativ bedömning av diagnos i slutet av arbetsområdet

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Eleven skall kunna visa att hen har kunskaper om/förmåga att:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • förstå vårt talsystem
 • ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

Undervisning

Innehåll

 

Vi går igenom:

 • hur tal är uppbyggda
 • hur addition och subtraktion räknas på miniräknare
 • hur tal storleksordnas
 • hur tallinjen är uppbyggd 

 

Material

 • Matteborgen 4A, kapitel 1, s.6-19
 • studi.se - film och quiz

 

Matematik - Positionssystemet

https://app.binogi.se/l/positionssystemet

Matematik - Rationella tal

https://app.binogi.se/l/rationella-tal

 

Arbetsformer för att träna

 • Gemensamma genomgångar där vi går igenom nya begrepp och nya moment
 • Gemensamt arbete i arbetshäftet
 • Enskilt arbete i arbetshäftet
 • Gemensamt arbete på studi.se
 • Enskilt arbete på studi.se

 

Matematiska begrepp att träna på

 • tal
 • siffra
 • talsort
 • tusental
 • hundratal
 • tiotal
 • ental
 • tallinje

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Eleverna får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete under arbetsområdet, samt efter avslutad diagnos i slutet av arbetsområdet. 

Uppgifter

 • Diagnos 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6