👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg: Lek och rörelse med hela kroppen

Skapad 2021-09-21 14:37 i Robertsholms förskola Hofors
Förskola
Vi vill lägga grunden till barnens möjligheter att få känna rörelseglädje och därigenom bidra till ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vi vill tidigt i barnens liv bidra till att utveckla deras kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

Innehåll

Innehåll

Vad: Vi ska arbeta med rörelse. I detta ingår kroppen, motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, vikten av att röra på sig för att må bra, lek och lust för att stärka barnens tillit till sin egen förmåga. 

 

Vi kommer att göra olika rörelselekar tillsammans med barnen både ute och inne. När vi kommer gå till skogen eller på promenad kommer barnen få möjlighet att öva sig i sin grovmotorik. Vi kommer även att prata med barnen om vad kroppens olika delar heter. 

 

Hur: Genom att använda oss av olika rörelselekar kommer vi uppmuntra barnen att röra sig. Vid våra utflykter vi planerar att ha under höstterminen kommer barnen få möjlighet att öva sig i sin grovmotorik, genom att dom kommer få ta sig fram på olika underlag, ta sig över stockar och stenar m.m. När vi gör olika rörelselekar kommer vi att benämna olika kroppsdelar som t.ex. huvud, axlar, knä och tå.

 

Varför: Vi ser att det finns ett stort rörelsebehov i vår barngrupp samt stort intresse för olika rörelselekar, dans m.m. Vi vill därför ta till vara på det för att på så sätt stimulera, utveckla och utmana barnen i sin grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18