👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyg20 - Argumentative Essay - Captain Fantastic

Skapad 2021-09-21 14:29 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
This area is based on the Film Captain Fantastic in which the issue of home schooling, among other important issues, is raised. We will watch the film, discuss current issues brought up in it and finalize the area by writing an essay based on one of the issues brought up in the film.

Innehåll

Is it possible to live completely outside the boundaries of a modern society?
 

 1.  

The aim for this project is to reflect, discuss and argue in a more formal and advanced setting.

During the coming weeks we will watch the film, discuss some of the issues, which are brought up in the film, and relevant for society today, and write a formal  argumentative essay based on those issues. The goal is to develop and assess students’ abilities in written productions and interactions in different situations and for different purposes where students argue, report, apply, reason, summarise, comment on, assess and give reasons for their views.

 

Week 37- Film + other media concerning Schooling
Week 38- How to write an argumentative essay
Week 39 - Written examination

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E

Matriser

Eng
English 6 Captain Fantastic

Texten saknar/brister i:
Texten har till viss del:
Texten har realtivt god:
Texten har välgrundad och nyanserad:
Innehåll
Tydlighet Fyllighet, variation och omfång - olika exempel och perspektiv
Tydlighet Fyllighet, variation och omfång - olika exempel och perspektiv
Tydlighet Fyllighet, variation och omfång - olika exempel och perspektiv
Tydlighet Fyllighet, variation och omfång - olika exempel och perspektiv
Språkligt flyt och säkerhet
Flyt och ledighet samt omfång - vokabulär, fraseologi och idiomatik. - meningsbyggnad, textbindning och struktur - grammatiska strukturer - stavning och interpunktion
Flyt och ledighet - vokabulär, fraseologi och idiomatik. - meningsbyggnad, textbindning och struktur. - grammatiska strukturer. - stavning och interpunktion.
Flyt och ledighet - vokabulär, fraseologi och idiomatik. - meningsbyggnad, textbindning och struktur. - grammatiska strukturer. - stavning och interpunktion.
Flyt och ledighet - vokabulär, fraseologi och idiomatik. - meningsbyggnad, textbindning och struktur. - grammatiska strukturer. - stavning och interpunktion.
Struktur och Anpassning
Sammanhang och struktur. Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre brister. referatmarkörer och hänvisningar
Sammanhang och struktur Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre referatmarkörer och hänvisningar
Sammanhang och struktur Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre referatmarkörer och hänvisningar
Sammanhang och struktur Anpassning till syfte, mottagare, situation och genre referatmarkörer och hänvisningar