👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cykeln - åk 8 HT 2021

Skapad 2021-09-21 14:48 i Bohusskolan Ale
Grundskola 8 Teknik
Inom detta område kommer vi att undersöka cykeln som en teknisk lösning och hur en cykel även kan ses som ett tekniskt system. Dessutom kommer vi att undersöka vilka drivkrafter som legat bakom cykelns utveckling och hur cykeln har påverkat oss människor och vår miljö.

Innehåll

  Innehåll:

 • Vi kommer att undersöka cykeln som en teknisk lösning och som ett tekniskt system.
 • Vi kommer även att diskutera vilka material som kan användas till en cykel och vilka för- och nackdelar som finns med de olika materialen.
 • Vi kommer att undersöka cykelns utveckling genom historien och vilka drivkrafter som legat bakom.
 • Slutligen kommer vi att diskutera cykelns inverkan på oss människor, vårt samhälle och vår miljö.

Material

Tid:

 •   Vecka 40-47

Bedömning:

 • Svar på instuderingsfrågor alternativt text om cykeln som tekniskt system
 • Arbete om cykelns utveckling genom historien samt vilka drivkrafter som påverkat cykelns utveckling

Begrepp:

 • Tekniskt system
 • Teknisk lösning
 • Styrsystem
 • Bromssystem
 • Kraftöverföring
 • Hjul
 • Ram
 • Framgaffel
 • Stötdämpare
 • Sadel
 • Skärmar
 • Pakethållare
 • Lampor
 • Ringklocka
 • Reflex
 • Pedal
 • Vevarm
 • Vevparti
 • Kedja
 • Växel
 • Kuggar
 • Fotbroms
 • Handbroms
 • Vajrar
 • Hydraulik
 • Fälgbroms
 • Skivbroms
 • Friktion
 • Elcykel
 • Batteri
 • Behov
 • Lösa problem
 • Stegvis utveckling
 • Drivkraft

 

Grovplanering:

Lektion 1: Introduktion av planering och uppgifter. Genomgång: Powerpoint och eventuella länkar/filmer. Uppstart av uppgifter: Instuderingsfrågor eller faktatext.

Lektion 2: Arbete med faktainsamling samt arbete med uppgift om cykeln som tekniskt system alternativt svara på instuderingsfrågor.

Lektion 3: Arbete med samt inlämning av uppgift: Cykeln som tekniskt system. 

Lektion 4: Genomgång: teknisk utveckling. Uppstart av uppgift om cykelns utveckling. Arbete med faktainsamling.

Lektion 5: Faktainsamling samt arbete med text eller presentation eller manus.

Lektion 6: Arbete med samt inlämning av uppgift: Cykelns utveckling

 

 

Uppgifter

 • Cykeln som tekniskt system

 • Cykelns utveckling

Matriser

Tk
Cykeln - åk 8

Når ännu ej målen
E
C
A
Tekniska lösningar
Du visar ännu inte att du kan undersöka cykeln som en teknisk lösning och hur de olika delarna samverkar för att uppnå den önskade funktionen.
Du visar att du med ett enkelt tekniskt språk kan undersöka cykeln som en teknisk lösning där du beskriver hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen.
Du visar att du med ett relativt utvecklat tekniskt språk kan undersöka cykeln som en teknisk lösning där du beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen
Du visar att du med ett utvecklat tekniskt språk kan undersöka cykeln som en teknisk lösning där du beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå den önskade funktionen, samt visar på liknande lösningar.
Material & deras användning
Du visar ännu inte att du kan resonera kring likheter och skillnader mellan olika material som används på en cykel.
Du visar att du på ett enkelt sätt kan resonera kring likheter och skillnader mellan olika material som används på en cykel.
Du visar att du på ett utvecklat sätt kan resonera kring likheter och skillnader mellan olika material som används på en cykel.
Du visar att du på ett välutvecklat sätt kan resonera kring likheter och skillnader mellan olika material som används på en cykel.
Teknikutveckling och drivkrafter
Du visar ännu inte att du kan resonera kring hur cykeln har utvecklats över tid och vilka drivkrafter som har inverkat.
Du visar att du kan föra enkla resonemang kring hur cykeln har utvecklats över tid och vilka drivkrafter som har inverkat.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang kring hur cykeln har utvecklats över tid och vilka drivkrafter som har inverkat.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang kring hur cykeln har utvecklats över tid och vilka drivkrafter som har inverkat.
Konsekvenser
Du visar ännu inte att du kan resonera kring hur användning av cykeln kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra enkla resonemang kring hur användningen av cykeln kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra utvecklade resonemang kring hur användningen av cykeln kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.
Du visar att du kan föra välutvecklade resonemang kring hur användningen av cykeln kan få för konsekvenser för människor, samhälle och miljö.