👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva

Skapad 2021-09-21 14:37 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Det är viktigt att känna skrivlust, eftersom skrivandet kommer att vara en del av din vardag genom hela livet. Därför kommer du att få utveckla ditt skrivande på ett lustfyllt sätt genom ASL-undervisningen.

Innehåll

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleven förutsättningar att utveckla:

- förmågan att uttrycka sig i skrift.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få undervisning om:

- alla bokstavsljuden

- ljud kopplat till bokstav

- hur man skriver på Ipaden

- hur man skriver en enkel berättande text

- hur man skriver en enkel faktatext

- hur man skriver enkla meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt

- hur du ska kunna förbättra dina texter

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

- arbeta med ASL (att skriva sig till läsning), där du skriver texter tillsammans med en kompis som du sedan lästränar på.

- skriva gemensamma texter i klassen.

 

Bedömning

Du ska kunna:

- koppla nästan alla bokstävernas ljud med hur de ser ut.

- pröva att skriva så att någon annan förstår.

- använda stora och /eller små bokstäver.

- göra mellanrum mellan orden, för det mesta.

 

Underlag för bedömning

- Skolverkets bedömningsstöd

- Dina texter som du sparat i din ASL-bok

 

Återkoppling

Återkoppling ges muntligt och i form av färger under arbetets gång.

 

Elevinflytande

Du och din kompis väljer innehållet i de texter som ni skriver när ni arbetar med ASL.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3