👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi OST07A2

Skapad 2021-09-21 15:05 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Biologi
Inom biologi lär vi oss hur världen fungerar ur ett biologiskt perspektiv. Vi kommer lära oss biologiska begrepp, källkritik samt hur man resonerar och diskuterar kring vardagliga händelser. Vi kommer också lära oss genom att laborera och skriva rapporter med hypotes, resultat och slutsatser!

Innehåll

Arbetsområden inom Biologi

Vi kommer arbeta med följande arbetsområden:

 • Biologins Grunder
 • Människokroppen
 • Ekologi
 • Sexualitet, Samtycke & Relationer (SSR)
 • Evolution & Genetik

 

Undervisningssätt

Vi kommer lära oss genom att:

 • Arbeta med begreppslistor.
 • Föreläsningar/genomgångar
 • Övningsuppgifter
 • Laborativt arbete
 • Se Begreppavideos

 

Uppgifter

På Unikum kommer både små övningsuppgifter samt större inlämningsuppgifter läggas ut. Dessa kallas helt enkelt för "Uppgifter". Om det är en uppgift som ska bedömas kommer namnet på uppgiften alltid heta "Inlämningsuppgift" och inlämningsuppgifter är obligatoriska att göra.

 

Planering

Elever och vårdnadshavare kan komma åt och se en noggrann lektionsplanering över NO/teknik genom att gå in på länken nedan. I detta dokument kan man hitta:

 • Innehållet för varje lektion.
 • Länkar till Begreppa.
 • Länkar till Övningsuppgifter.
 • Länkar till material för att plugga inför prov/inlämningar.

Länk till detaljerad lektionsplanering: 8A2 Planering NO/Teknik

Uppgifter

 • Inlämning labbrapport: Dissektion av organ

 • Övningsuppgifter Människokroppen, del 1

 • Övningsuppgifter Människokroppen, del 2

 • Inlämning labbrapport: Dissektion av organ

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9