👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bikupans bokpåse

Skapad 2021-09-21 14:51 i HEDENS FÖRSKOLA Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Ett sätt att skapa intresse och inspiration för litteratur och böcker i den vardagliga verksamheten på förskolan.

Innehåll

För att främja barns språkkunskaper och inspirera till bokstäver och läsning kommer vi starta upp ett nytt sätt att samverka med hemmet utifrån ett litteratur och bok fokus. Vi arbetar ständigt med språket och vikten av litteratur och att läsa.

Syftet med bokpåsen är att i samverkan med hemmet inspirera till att läsa mera, prata mer om böcker och skapa nyfikenhet för läsning.

Barnen kommer få med sig bokpåsen hem någon gång under terminen, där får barnet tillsammans med sin förälder välja ut en bok att ta med tillbaka till förskolan, här läser vi boken tillsammans och barnet får berätta om boken. Genom denna aktivitet stimuleras barnens nyfikenhet och intresse för att läsa böcker samt att våga prata inför sina kompisar. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18