👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - åk 5 (språklära)

Skapad 2021-09-21 15:00 i Stadsskogenskolan Alingsås
PP för Klara svenskan - språklära, åk. 5
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 5. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment. Vi tittar närmare på ordkunskap och ordklasser. Vi lär oss mer om stavningsregler, språkbruk och meningsbyggnad.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad.  

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler, 
 • använda dig av olika ordklasser, 
 • anpassa ditt språk efter mottagare.

 

Undervisning

Vi kommer att:

* Samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp och därefter arbeta enskilt i arbetsboken. 

* Komplettera arbetet i klara svenska-boken med arbetsblad som är kopplade till innehållet i boken för att på så vis repetera och befästa våra kunskaper.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda skiljetecken på rätt sätt, 
 • stava, 
 • använda ordklasser i rätt form i dina texter,
 • anpassa ditt språk efter mottagare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6