👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4. Reading a novel - "The Hunger Games" English 5 Distance course

Skapad 2021-09-21 15:00 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Engelska
You are going to read the novel "The Hunger Games", written by Suzanne Collin, and participate in Book Talks in order to understand and discuss the contant in the novel.

Innehåll

The Hunger Games is a 2008 science fiction novel by the American writer Suzanne Collins. It is written in the voice of 16-year-old Katniss Everdeen, who lives in the post-apocalyptic nation of Panem in North America. The Capitol, a highly advanced metropolis, exercises political control over the rest of the nation. The Hunger Games are an annual event in which one boy and one girl aged 12–18 from each of the twelve districts surrounding the Capitol are selected by lottery to compete in a televised battle to the death.

 

Who is Suzanne Collin? Find out here!

 

Planning

Week 38 - Introduction

Week 40 - Book Talk 1

Week 43 - Book Talk 2

Week 46 - Book Talk 3

Week 49 - Written examination on the novel. 

 

Use and write in your reading log while you read, where you can also keep track on what pages to finish reading before every upcoming book talk.

Reading Log

 

It is not a bad idea to listen to the book together with looking into the book. You will both improve your listening skill but also your reading skill at the same time. You can either use the audiobook through the Campus library or the one online on Youtube, linked here: audiobook.

 

Here you have a PDF online of the book, to use if you have some time off to read, and do not have the book with you. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning. 
  Eng  0-0
 • Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion. 
  Eng  0-0
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, ävendigital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.  
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.  
  Eng  E
 • Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat sätt huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i tydligt formulerade texter av olika slag. Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A