👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2021-09-21 15:01 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska
Argumenterande tal. Detta arbetsmoment examineras med ett argumenterande tal där du ska övertyga oss andra om att du ska bli vald till statsminister. Talet ska vara 1-3 minuter och etos, logos och patos ska samverka. Talet ska även innehålla stilfigurer.

Matriser

Sve
Argumenterande tal

E
C
A
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. ej källa nödvändigt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. källor
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.. källor
Retoriska verkningsmedel
eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Stilfigurer på något sätt/delvis
eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. stilfigurer någon
eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. stilfigurer några
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Argumentation
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Språk och stil
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, talet 1-3 min långt rätt talsort i huvudsak
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation, talet 1-3 min långt rätt talsort
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation talet 1-3 min långt Rätt talsort