👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år 9 Tunaskolan Ht 21

Skapad 2021-09-21 15:24 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Ljud och ljus.
Grundskola 9 Fysik
Genom att lära dig om naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier ska du kunna genomföra systematiska undersökningar och granska information, kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor.

Innehåll

Område

El från kraftverk till konsument

Visa din kunskap - Bedömning

Området innehåller ett prov och en laboration. Vid arbetsperiodens slut görs en bedömning i matrisen här nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Matris fysik åk 7-9, Tunaskolan

Ännu inte godkänd
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och modeller
Begrepp och modeller inom energi, materia, universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang.
Eleven har inte grundläggande kunskaper. Eleven kan inte beskriva kemiska sammanhang eller naturvetenskapliga upptäckter med något exempel. Eleven kan inte föra enkla resonemang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter med exempel. Eleven för enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa. Eleven för resonemang i flera steg.
Eleven har mycket goda kunskaper. Kunna beskriva fysikaliska sammanhang och naturvetenskapliga upptäckter samt sambanden mellan dessa på ett generellt sätt. Eleven för komplexa resonemang.
Undersökningar
Genomföra undersökningar på olika nivåer.
Eleven kan inte följa givna planeringar eller bidra till enkla frågeställningar. Eleven kan inte använda utrustning på ett säkert sätt. Eleven kan inte dra enkla slutsatser med någon koppling till kemiska teorier. Eleven kan inte göra någon rimlighetsbedömning av resultat. Eleven kan inte bidra till exempel på förbättringar av en undersökning. Eleven kan inte göra enkla dokumentationer med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven följer givna planeringar och bidrar till enkla frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en enkel rimlighetsbedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning bidra till exempel på förbättringar. Gör enkla dokumentationer av undersökningarna.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera enkla frågeställningar som efter viss justering går att följa. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en utvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar. Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Eleven följer givna planeringar och kan formulera frågeställningar som går att följa direkt. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan dra utvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska teorier. Eleven kan göra en välutvecklad rimlighets-bedömning av resultaten. Eleven kan efter en undersökning ge exempel på förbättringar och visa på nya frågeställningar att undersöka. Identifierar dessutom möjliga felkällor. Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna.
Samtal och diskussion
Frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Söka naturvetenskaplig information. Hållbar utveckling.
Eleven kan inte skilja fakta från värderingar i en diskussion. Eleven kan inte föra samtal framåt i diskussioner. Eleven kan inte resonera kring källors trovärdighet. Eleven kan inte skriva enkla texter med visst naturvetenskapligt språk.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar och skiljer fakta från värderingar. Vid diskussioner för eleven till viss del samtalet framåt. Använder rimliga resonemang om källornas trovärdighet. Skapar enkla texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med utvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt. Använder utvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar utvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven samtalar och diskuterar frågeställningar med välutvecklade motiveringar. Vid diskussioner för eleven samtalet framåt och fördjupar och breddar dem. Använder välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet. Skapar välutvecklade texter och för samtal med naturvetenskapligt språk och med god anpassning till sammanhanget.