👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktiska vardagsövningar

Skapad 2021-09-21 15:21 i Bellmanskällans montessoriförskola Fristående förskolor
Förskola
”Hjälp mig att göra det själv” ”All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling” (Maria Montessori)

Innehåll

Mål:

- att hjälpa barnet utveckla sin självständighet

- att visa barnet hur man sköter sin omgivning

- att utveckla barnets sociala medvetenhet

- att utveckla sin koncentration och förfina sin koordination

 

Orsak till valt mål:

Barn i förskoleåldern lockas instinktivt att göra sådant de ser vuxna göra. Vi vill ta till vara på denna nyfikenhet och erbjuda material/ övningar för att göra det.

Yttre ordning ger inre ordning.

Att kunna själv ökar barnets självförtroende och genom det också självkänslan.

 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen:

Vi ger barnen material och verktyg och vi gör aktiviteten verklig eftersom det används ” riktiga” material, som kannor, glas, skålar, sopborstar osv.. och detta anpassat till deras storlek, förmåga och intresse.

I vår praktiska hörna har vi övningar som: ös /hällövningar, sorteringsövningar, klädramar som tränar blixtlås och knappar m.m., torka bord, sopa, öppna lås, flyttövningar med olika material och dela frukt, diska, vattna blommor.

Vi arbetar också med hur vi är mot varandra. T.ex. konfliktlösning, hur man ber om att få komma förbi, hur vi gör vid matbordet som gör att det blir en trevlig stund för alla. Hur vi pratar med varandra, samma mening kan uppfattas olika beroende på hur den sägs. Att vi lyssnar på varandra och att vänta på sin tur.

Vi jobbar aktivt med hur vi tar hand om vår miljö, att man alltid tar undan efter sig och att vi är försiktiga med materialet.

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser:

Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Vi observerar, skapar material och aktiviteter efter barnens intresse.

 

Det här resultatet förväntar vi oss:

Självständiga barn med en förmåga och intresse att vilja kunna själv. En miljö där man behandlar varandra med respekt och är mån om sin omgivning. Att lära barnen färdigheter för livet.

 

Så här kommer vi att utvärdera: 

Genom reflektion och analys av den pedagogiska dokumentationen. 
Föräldrarna har möjlighet att utvärdera genom att göra reflektioner i det egna barnets lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18