👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2021-09-21 16:02 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
De små barnen visar ofta nyfikenhet och intresse för att känna och smaka på olika saker. Vi vill tillsammans med barnen utforska vår närmiljö och låta dem uppleva med hjälp av alla sina sinnen utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill också visa på hur våra sinnen är kopplade till olika kroppsdelar.

Innehåll

Syfte:

Vårt syfte är att låta barnen uppleva med hela kroppen och utforska omvärlden med hjälp av alla sina sinnen: hörsel, lukt, smak, syn och känsel. Med sinnenas hjälp arbetar vi med gemenskap och trygghet genom att uppleva och experimentera tillsammans.

 

Genomförande:

Vi kommer att medvetet arbeta med detta dagligen och göra barnen uppmärksamma på de olika sinnena i det vi gör i vardagliga situationer som i all utevistelse, samlingen, sagoläsning, måltiderna men också vid speciella undervisningstillfällen.

Barnens behov och utveckling styr men vi som pedagoger behöver delta som medutforskare och inspiratörer och erbjuda miljöer och material som lockar till utforskande och kreativitet. Det leder i sin tur till nyfikenhet och lust att leka och lära och delaktighet.

Vi använder oss av litteratur, skapande verksamhet, musik och rytmikinstrument. Med olika sensoriska material som luktpåsar, känselpåsar/plattor, ”upptäckarflaskor” med olika innehåll, ska vi locka barnen att utforska och experimentera.

F   Förslag på övningar:

Hörsel: Med hjälp av rytmik (olika rytmer och ljud), musik (högt och lågt) och dans arbetar vi med hörseln. Vi lyssnar på ljud i vår omvärld och lyssnar på olika ljud på läsplattan. Vi vill göra barnen uppmärksamma på sköna ljud och att höga ljud kan skada öronen. Låta barnen prova hörselkåpor. Vi leker dansstopp, spelar ljudmemory.

Känsel: Göra känselplattor med olika material att känna på, hårt, mjukt, trubbigs osv. Känna och diskutera vad som är varmt-kallt, göra deg/playdoo eller fingerfärg.

Lukt: Tillverka ”luktburkar” med olika dofter. Vi kan gå på luktpromenad. Vad luktar skogen, gräsmattan, sanden? Vad luktar maten? 

Smak: Uppmärksamma smaker vid måltiderna, provsmaka olika frukter, sött, surt, salt och beskt. Hur känns maten i munnen? Kallt varmt, mjukt bröd – hårt bröd.

Synen: Prata om synen och göra barnen uppmärksamma på reflektioner, färger, mörkt och ljust osv. Kims lek, memoryspel. Har någon glasögon?

 

Dokumentation:

Vi dokumenterar på Unikum med text och bild men också på våra dokumentationsväggar. Vi dokumenterar vad barnen gör och deras upplevelser och upptäckter. Vi kommer att försöka låta barnen vara delaktiga i dokumentationen efter sin egen förmåga med tex att fotografera.

Barnens tankar och reflektioner är viktiga för att föra projektet framåt. Det är barnens intressen som styr vilka vägar projektet tar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18