👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1

Skapad 2021-09-21 16:45 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Psykologi
Psykologi är en vetenskap där vi vill förklara människan och dess beteende, tankar och känslor. Det kan ses som en brygga mellan det biologiska och det filosofiska. Psykologi är viktigt att förstå i alla olika typer av möten, yrken, relationer, katastrofer, planering, bestraffning, försäljning, och mycket mer.

Innehåll

Under kursen kommer du att få en grundförståelse av några delar av psykologin. I psykologi 1 fokuserar undervisningen på den kognitiva, social och biologiska psykologin. Även hur de historiska perspektiven påverkat uppkomsten och synen på människan idag. 

Uppgifter

 • Muntlig redovisning om historiska perspektiv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.
  Psk
 • Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
  Psk
 • Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.
  Psk
 • Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
  Psk
 • Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.
  Psk
 • Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.
  Psk
 • Centralt innehåll
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  Psk  -
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  Psk  -
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
  Psk  -