👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ek1c Matematik 1b

Skapad 2021-09-21 16:35 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Matematik
Här ser du en övergripande planering över kursen Ma1b

Innehåll

Innehåll

I denna kurs kommer vi att arbeta med den digitala versionen av matematik 5000 för kurs 1b som finns på NOKflex. Vi kommer att blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Aritmetik, algebra och funktioner
 • Statistik och sannolikhet
 • Problemlösning, verktyg och tillämpningar

Upplägg

Kursen följer det upplägg som finns i matteboken och är indelade i ett antal olika delmoment. Varje delmoment har en egen planering.  

Examinationer

Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga prov samt inlämningsuppgifter. 

Resurser

GeoGebra

Formelblad

Dallesmatte, här finns teoriavsnitt, videogenomgångar och övningsuppgifter. 

Mattecoach

https://fredrikfilmer.wixsite.com/filmer

Här finns klipp på hur man löser uppgifter i Matematik 5000

Planering

Planering uppdateras eftersom och hittas i vårt kursteam. Missar du en lektion så ska du kunna se vad vi ha gjort och ta ansvar för att ta igen det du missar. Om du behöver hjälp så kontaktar du mig. 

Planering Mat1b sa1a 202122.docx

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hantering av formler och algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.
  Mat  -
 • Begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Digitala metoder för att skapa funktionsgrafer.
  Mat  -
 • Metoder för att bestämma funktionsvärden. Digitala och grafiska metoder för att lösa ekvationer av typen f(x) = a.
  Mat  -
 • Begreppet linjär funktion och egenskaper hos linjära funktioner. Räta linjens ekvation. Metoder för att bestämma linjära funktioner.
  Mat  -
 • Metoder för att lösa linjära ekvationer.
  Mat  -
 • Begreppet index.
  Mat  -
 •  Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering.
  Mat  -
 • Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.
  Mat  -
 • Problemlösning som omfattar att upptäcka och uttrycka generella samband.
  Mat  -
 • Begreppet exponentialfunktion och egenskaper hos exponentialfunktioner, inklusive skillnader och likheter med linjära funktioner.
  Mat  0-0
 • Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
  Mat  0-0
 • Motivering och hantering av räkneregler för potenser. Metoder för att lösa potensekvationer.
  Mat  0-0
 • Begreppen intervall och linjär olikhet. Metoder för att lösa linjära olikheter.
  Mat  0-0
 • Begreppet potensfunktion.
  Mat  0-0
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  0-0
 • Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.
  Mat  0-0
 • Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändringar i flera steg.
  Mat  0-0
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen, privatekonomi och samhällsliv.
  Mat  0-0
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
  Mat  E
 • Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Mat  E 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
  Mat  C 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt
  Mat  A 0
 • Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  E
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
  Mat  E
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
  Mat  C
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  C
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
  Mat  C
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
  Mat  A
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  A
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
  Mat  A
 • Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
  Mat  E 0
 • Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.
  Mat  C 0
 • Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.
  Mat  A 0