👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

App: Finger Paint with Sounds

Skapad 2021-09-21 18:57 i Förskolan Smöret Umeå
Förskola
Med hjälp av appen Fingerpaint with sound får barnen på ett glädjefyllt och spännande sätt använda sig av digitala verktyg.

Innehåll

SYFTE

I förskolans läroplan står det att barnen ska få möjlighet att upptäcka och utforska teknik i vardagen samt använda digitala verktyg. Detta kommer vi att göra genom att låta barnen använda appen finger paint with sounds. Syftet är att det ska vara glädjefyllt och spännande för barnen att använda sig av digitala verktyg. 

 

METOD

Vi kommer att låta barnen testa på appen både direkt i ipanden eller med ipaden uppkopplad på projektorn. Barnen får testa de olika funktionerna (utan ljud, med melodi och med ljudeffekter) tillsammans i mindre grupper. 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att dokumentera en del av det barnen gör genom att filma och fotografera. 

 

UPPLÄGG

Vi kommer att göra detta vid flera tillfällen under hela hösten både på vår avdelning och tillsammans med de andra småbarnsavdelningarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18