👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2021-09-21 19:27 i Tokarpsskolan Linköping
Grundskola 7 Bild
Detta arbetsområde handlar om ekologi - det viktiga samspelet i naturen, om ekosystem, fotosyntes och cellandning, näringskedja och näringsväv. Du kommer också få göra exkursioner i skogsmark, samt lära dig om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Konkretiserande mål

Efter det här avsnittet kan eleven: 

 • redogöra för fotosyntesen
 • redogöra för cellandningen
 • beskriva samspelet mellan producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare
 • beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • förklara vad som menas med biologisk mångfald
 • ge exempel på ekosystemtjänster
 • känna till något om Carl von Linne

Arbetssätt

 Vi ska använda olika undervisningsmetoder  som: 

 • genomgångar och diskussioner
 • exkursioner i skogsmark
 • studieuppgifter
 • film
 • läsning av all text ihop
 • prov

Bedömning

Se mål och planering i classroom för olika nivåer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9