👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurtema för den lila gruppen

Skapad 2021-09-21 21:24 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Efter att ha observerat barnen i den fria leken både inomhus och utomhus och lyssnat in vad de intresserar sig för och vad de leker med så kan vi se att ett gemensamt intresse är djur av olika sorter. Genom ytterliggare observationer i aktiviteterna kommer vi att utforma ett fördjupat temaarbete om djur där vi synliggör och arbetar med alla våra lärvänner.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Varför?

  Syftet är att ge barnen en ökad kunskap och medvetenhet om djur och natur. Detta genom att använda oss av olika former för inlärning som berättelser, sång, teater, skapande, digitala verktyg med mera. Vi vill även främja barns delaktighet och ge dem inflytande genom att låta dem visa vägen till temats inriktning och utformning. "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." (Lpfö 18)
 • Hur ska undervisningen genomföras?

  Vi börjar med att observera barnen i den fria leken och vidare i de planerade aktiviteterna för att bilda oss en uppfattning vad det är som barnen är nyfikna på. Vad är det som barnen utforskar? Vad pratar de om? Vad vill de lära sig? Vad har de för "frågor"? Utifrån det så utvecklar vi projektet för att uppnå barnens nyfikenhet, frågor och lärandet.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  Vi reflekterar kontinuerligt tillsammans med barnen i aktiviteterna men även genom att ha en samling innan och efter alla aktiviteter. Vi tar bilder och tittar på dessa tillsammans med barnen för att se vad de kommer ihåg och vad de kan tänkas ha för ytterligare frågor.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

    Barnen i den lila gruppen på Tärnorna och Änderna.
 • Av vem?

  Helena från Tärnorna och Younsun/Malali från Änderna.
 • Vad är målet med undervisningen? 

  Målet med undervisningen är att barnen ska erövra sig nya kunskaper om olika djur men även att de ska leka och lära, få fatt i nya begrepp samt att förstå sin omvärld på ett bättre sätt. Inom temat ser vi till att arbeta med läroplanens alla delar som kommer att synliggöras med hjälp av lärvännerna så som språk & Alfa-beta, matematik & Räkne Reza och skapande & Kreativa med mera.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18