👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål höstterminen 2021

Skapad 2021-09-21 23:12 i Atlanten Ängelholms Montessoriförskolor
Förskola
Mål Ht 2021

Innehåll

Väcka intresse för språk, talspråk och skriftspråk.

Väcka förståelsen för att använda talspråket för samtal och kommunikation.

Genom observationer följa barngruppens flöde och utveckla verksamheten så att barngruppen utmanas samt motverka uppkomst av grupperingar.

Fortsätta att arbeta mer med presentationer för att stimulera barnens lärprocesser med hjälp av den förberedda miljön.

Uppdatera samt se och fylla på nya material för att förbättra det flöde som ska finnas inom respektive ämnesområde.

 

 

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan.

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. Lpfö 2018