👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Klockan

Skapad 2021-09-22 08:11 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Under årskurs två kommer du att fortsätta att arbeta med klockan.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att fortsätta att arbeta med klockan.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet

Kortsiktiga mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Kunna avläsa en analog klocka hel, halv, kvart i och kvart över.
 • Förstå hur visarna förhåller sig till varandra.
 • Träna på att läsa av en digital klocka (hel, halv, kvart i, kvart över).
 • Räkna på  att en timme är 60 minuter.

Långsiktiga mål

Du ska utveckla din förmåga att

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkning och lösa rutinuppgifter.
 • Följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning

För att utveckla dina kunskaper om klockan kommer du att få träna på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar i klass och grupper.
 • Arbeta i par och grupp.
 • Arbeta med laborativt material, dator och ipad samt arbeta med olika arbetsblad.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du:

 • Visar att du kan läsa av en analog klocka hel, halv, kvart över och kvart i.
 • Du visar att du förstår hur visarna förhåller sig på en analog klocka.
 • Du visar att du kan läsa av en digital klocka (hel, halv, kvart över och kvart i).