👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att berätta

Skapad 2021-09-22 09:41 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
Om du gillar att hitta på fantasifulla berättelser kommer du att gilla detta arbetsområde! Du ska nämligen få lära dig mer om sagor och få skriva en egen saga. För att du ska kunna skriva en saga kommer du att få lära dig hur en saga är uppbyggd. Drakar, troll, prinsessor, häxor, magiska löv, kungar, gåtor och slott - detta är några av de sagoingredienserna du kan använda dig av när du ska koka ihop din saga.

Innehåll

Arbetsområde:  Ca vecka 41-46  

Konsten att berätta

Centralt innehåll och aktiviteter:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Du kommer att:

möta muntliga berättelser från olika tider och kulturer

lära dig vad som kännetecknar en bra berättare

läsa folksagor och konstsagor och lära dig vad som är typiskt för en saga

ta reda på mer information om en sagoberättare eller sagoförfattare

skriva en egen saga med de typiska sagodragen

lära dig hur man skriver en bra berättelse

Kunskapskrav:

Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi

Tolka och resonera om texters budskap

Skriva olika texter med språklig variation

Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar

Ge omdömen om texters innehåll och bearbeta egen text utifrån respons

Bedömningstillfällen/utvärdering:

Bedömning/utvärdering sker löpande under arbetets gång; både muntligt och skriftligt.

Skriva en egen saga med de typiska sagodragen.

Uppgifter

  • Uppgift Saga

Matriser

Sv
Saga: Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt enkla berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser som ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett enkelt sätt
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt utvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett utvecklat sätt.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. sagomiljö, otroliga händelser, personer samt välutvecklade berättargrepp. Du använder typiska sagoingredienser ex svåra uppdrag, talen tre och sju på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Sagans dramaturgi är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex.
Sagans dramaturgi är komplex.
Struktur
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Sagan är sammanhängande och har en utvecklad textbindning. Strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik med sagokänsla
Sagan är sammanhängande med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. som passar en saga. .
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Ex. användning av ålderdomliga ord
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Ex. användning av ålderdomliga ord
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt.
Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Dvs att du växlar mellan långa och korta meningar samt inleder meningarna på olika sätt
Tempus fungerar i huvudsak
Tempus används mestadels korrekt
Tempus används på ett korrekt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter Om du fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på väl fungerande sätt.