👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v.38-41

Skapad 2021-09-22 10:07 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under fyra veckor kommer du att få träna på nya strategier för läsförståelse och träna på berättande texter.

Innehåll

Under vecka 38-41 så kommer vi att arbeta med kapitel 2A och 2B i boken Livet i bokstavslandet. Under veckorna kommer ni att få träna på att läsa med flyt. Ni kommer också att få träna på läsförståelse. Ni ska träna på att förutspå vad som ska hända i texten (spågumman). Ni ska leta svåra och vi ska ta reda på vad de betyder (detektiven). Och ni ska öva på att sammanfatta korta texter (cowboyen). 

Vi ska också träna på att skriva. Vi kommer att träna på att skriva ord från ordväggen och att /ng/-ljudet stavas med ng och ibland med n eller g. Ni kommer att få lära er mer om texttypen berättande text och kommer även att få skriva en egen berättande text. Du ska också träna på att kontrollera dina egna texter. 

 

Du tränar på detta genom att: 

- Lyssna och delta på genomgångar.  

- Läsa läseboken och andra böcker i skolan. 

- Lyssna på högläsning och använder strategier för läsförståelse.

- Läsförståelsekort.  

- Arbeta i arbetsboken. 

- Träna på att skriva ordväggen. 

- Skriva egna berättande texter.

- Kontrollera din text med hjälp av en checklista. 

- Läsa läsläxan hemma. 

 

Mål: 

Lära sig att reagera på nya ord och utreda vad de betyder. Känna igen delarna i den berättande texten med en början, handling och slut. Bli medvetna om att /ng/-ljudet stavas med ng, n och g. Kunna stava de tio orden från ordväggen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3