👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor & Författarporträtt

Skapad 2021-09-22 22:34 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Det har funnits många olika varianter av muntliga berättelser genom tiderna. De texter som vi idag kallar sagor började berättas muntligt. Idag finns det sagor överallt i många olika former, bland annat muntliga, nedskrivna, tecknade och filmade.

Innehåll

Detta kommer vi att göra i detta arbetsområde:

* Prata om olika typer av muntliga berättelser och läsa några exempel.

* Läsa och analysera några sagor: typisk uppbyggnad, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, budskap

* Skriva egna sagor

* Förbättra den egna sagan utifrån respons

 

Detta har vi arbetat med under veckorna 36-38

* Introducerat sagor genom att se en sagofilm

* Pratat sagor i olika former och hur de kom till och när de började skrivas ner

* Svarat på frågor om legender, sägner, fabler och andra typiska sagoformer

* Gjort en sagofigur med egenskaper i keynote och introducerat uppgiften "Skriva saga"

 

Detta arbetar vi med nu under veckorna 39-40

* Att skriva sin egen folksaga, se uppgift! Inlämning vecka 40, 8/10

 

Fram till lovet, veckorna 41-43

* Göra digital teater av sin saga

* Arbeta med författarporträtt 

* Retorik

Vecka 45

 • Vi läser och diskuterar författarens böcker samt fortsätter att skriva på författarporträttet

Uppgifter

 • Skriva egen saga

 • Författarporträtt av Astrid Lindgren

 • Gör teater av din saga!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Saga

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan läsa skönlitteratur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan med flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du läser.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du läser.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du läser.
Eleven visar läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du har ganska bra förståelse för de texter du läser och kan till viss del sammanfatta och beskriva innehållet och varför saker händer.
Du har bra förståelse för de texter du läser och kan relativt väl sammanfatta och beskriva innehållet och varför saker händer.
Du har mycket bra förståelse för de texter du läser och kan väl sammanfatta och beskriva innehållet och varför saker händer.
Tolka och föra resonemang kring en text
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Eleven skriver olika slags texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du skriver olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du skriver olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du skriver olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Berättande texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Kombinera text med bild och andra estetiska uttryckssätt
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina texter mer levande och budskapen starkare.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina texter mer levande och budskapen starkare.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina texter mer levande och budskapen starkare.
Bearbeta text och ge omdöme
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av den återkoppling du fått av din lärare på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av den återkoppling du fått av din lärare på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av den återkoppling du fått av din lärare på ett mycket bra sätt.

SvA
Författarporträtt med muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan tolka och resonera om budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i författarens bok på ett enkelt sätt och du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera budskap i författarens bok som kan läsas mellan raderna på ett utvecklat sätt och du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i författarens bok på ett välutvecklat sätt och du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Eleven kan föra resonemang om kopplingar mellan författare och verk
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan på ett enkelt sätt förstå varför författaren skriver på det sätt den gör och kommer fram till ganska bra slutsatser om hur boken hänger ihop med den person som skapat boken.
Du kan på ett utvecklat sätt förstå varför författaren skriver på det sätt den gör och kommer fram till bra slutsatser om hur boken hänger ihop med den person som skapat boken.
Du kan på ett välutvecklat sätt förstå varför författaren skriver på det sätt den gör och kommer fram till mycket bra slutsatser om hur boken hänger ihop med den person som skapat boken.
Eleven kan skriva olika slags texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Eleven kan söka information och sammanställa text därefter
Du kan hämta information från ett par stycken källor på nätet och sammanställa dem till en text på ett enkelt sätt.
Du kan hämta information från flera olika källor på nätet och sammanställa dem till en text på ett utvecklat sätt.
Du kan hämta information från många källor på nätet och sammanställa dem till en text på ett välutvecklat sätt.
Eleven kan kombinera text med digitala hjälpmedel och därigenom förstärka textens budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra din text mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra din text mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra din text mer levande.
Muntliga redogörelser
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning och med ett språk som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och tills situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning och med ett språk som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och tills situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning och med ett språk som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och tills situationen på ett mycket bra sätt.