👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-09-23 10:45 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
För att utveckla barnens språk och deras kommunikativa förmåga kommer vi arbeta med Kompisböckerna och tillhörande handdockor - Kanin och Igelkott.

Innehåll

Bakgrund: Projekt språk och kommunikation där barnen ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att erbjudas olika uttrycksformer. 
Vi har sett ett behov i barngruppen att uttrycka sig och kommunicera med varandra. Vi vill ge barnen möjlighet att hitta sitt egna sätt att kommunicera och prova på olika sätt att uttrycka sig på, detta för att stärka barnens språkutveckling samt skapa trygghet och samspel i gruppen. Vi utgår från barnens intresse för sagor, sånger och TAKK.

Mål för projektet är att barnen utvecklar sin kommunikativa förmåga genom olika uttrycksformer.
Detta mål når vi genom att utifrån barnens erfarenheter och perspektiv skapa undervisningsmiljöer där barnen ges möjligheter till kommunikation och reflektion.

Mätbart mål: Att barnen på sitt egna sätt kan uttrycka känslorna glad, trött, arg, ledsen och rädd.

Syfte:  Att barnen ska hitta sitt sätt att kommunicera samt att stärka barnens språkutveckling.

Hur: Genom att vara lyhörda och närvarande pedagoger arbetar vi aktivt med att kommunicera och reflektera tillsammans med barnen. Med hjälp av Kompisböckerna och Kanin och Igelkott erbjuds barnen lustfyllt lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18