👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2021-09-23 13:08 i Harvestadsskolan Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
Taluppfattning är grunden för det fortsatta lärandet i matematik. Därför är det viktigt att du tränar på att förstå talens betydelse, hur tal kan delas upp och kan användas i olika situationer.

Innehåll

Du ska få förutsättningar att utveckla: 

- din förmåga att förstå och använda tal. 

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få undervisning om: 

- tals uppdelning

- jämföra och storleksordna tal

- räknehändelser

- addition och subtraktion

- olika metoder för beräkningar

 

Arbetssätt

Du kommer att få: 

- muntlig undervisning

- arbeta med laborativt material

- delta i samtal och diskussioner

- spela spel

- träna på att göra räknehändelser och att översätta dem till mattespråk

- träna i matteboken samt på arbetsblad

- träna på olika digitala plattformar (Nomp, Skolplus)

 

Bedömning

Du ska kunna:

- ramsräkna framåt (0-100) och bakåt (0-15)

- uppdelning av tal (0-20)

- likhetstecknets betydelse (öppna utsagor)

- placera ut tal på talraden (0-20)

- hitta på räknehändelser 

- addition och subtraktion (0-20)

 

Underlag för bedömning

- Skolverkets bedömningsstöd

- Diagnoser och Kunskapslogg (Singma)

- Samtal och diskussioner

 

Återkoppling:

- ges muntligt under terminen.

 

Elevinflytande

- Dina frågor, svar och kommentarer är viktiga för att öka förståelsen för dig och dina kamrater.

- Till viss del kommer du att ha möjlighet att bestämma på vilken nivå du vill träna.