👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 9

Skapad 2021-09-23 14:35 i Norretullskolan Kristianstad
Grundskola 9
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser

Innehåll

I Tal ska du kunna:

 • Namnge stora tal och små tal.
 • Skriva stora och små tal med prefix.
 • Skriva tal i grundpotensform och räkna med tal i grundpotensform.
 • Skriva tal i potensform och räkna med tal i grundpotensform.
 • Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal.
 • Talsystemet utvecklats från naturliga tal till reella tal.

Viktiga begrepp som vi ska kunna och kunna använda!

Se i matteboken, Matte direkt eller i er digitala bok under fliken begrepp.

Du ska kunna: Prefix, grundpotensform, heltal, potens, rationella tal, tiopotens, kvadrattal, irrationella tal, bas, kvadratrot, reella tal, exponent, naturliga tal.

Följande kommer att bedömas:

 • Hur du deltar på lektionerna, muntliga och skriftliga prov samt laborativt arbete.
 • Vilken kunskap du har om begrepp och sambanden mellan begreppen.
 • Vilka metoder du väljer för att lösa uppgifter samt hur väl metoderna genomförs.
 • Hur du löser problem och vilken strategi du väljer.
 • Hur väl du resonerar, drar slutsatser och analyserar

Hur du redovisar muntligt och skriftligt samt hur du använder matematiska uttrycksformer. 

Matriser

Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når