👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 Favoritmatematik 2A kap.5

Skapad 2021-09-23 16:08 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 2 Matematik
Vi ska arbeta med att dela i lika stora grupper och att bygga en grund för begreppet bråk med hjälp av konkreta hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 Favoritmatematik kap.5

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att dela antal lika.
Jag har godtagbara kunskaper och kan dela antal lika.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan dela antal lika och jag kan skriva en division till uppdelningen.
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att dela så att varje grupp har samma antal.
Jag har godtagbara kunskaper och kan dela ett bestämt antal i grupper.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan dela ett bestämt antal i grupper och skriva en division till min uppdelning.
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att tala om hur många lika stora delar en figur är delad i.
Jag har godtagbara kunskaper och kan para ihop bilder på delar med begreppen: en halv, en tredjedel, en fjärdedel och en femtedel.
Jag har mer än godtagbara kunskper och kan tala om vad delarna heter: 1/2 en halv 1/3 en tredjedel 1/4 en fjärdedel