👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Höst

Skapad 2021-09-23 17:40 i Bålbroskolans fritidshem Norrtälje
Grundskola F
Humlan ska tillsammans med skolan arbeta gemensamt arbeta övergripande med hösten.

Innehåll

Hösttema 

Tidsperiod 

v. 35–40 

 

Vad ska vi lära oss?  

 • Känna till några frukter, bär, nordiska djur och svamp i vår närmiljö. 

 • Se växling från sommar till höst. 

 

Förmågor och Centralt innehåll  

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att 

 • Skapa sammanhang mellan skola och fritidshemmet. 

 • Bidra till ett större intresse om naturen genom att möjligheter ges att utforska skogen. 

 • Se växling från sommar till höst. 

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att: 

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i naturen. 

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit? 

 • Humlan ska tillsammans med skolan arbeta med hösttema. Humlan arbetar med temat när vi har utedagar och gör aktiviteter på plats, och då går vi till skogen under hela temat. 

 • Vi kommer att leka lekar som har med djur att göra.

 • Vi kommer att ha med oss uppdragskort med olika saker att göra, ex. hitta svampar, plocka bär, sortera kottar, leta efter spår från djur m.fl.  

 

Hur ser vi att vi når målet? 

 • Vi kommer att utvärdera tillsammans med skollärarna på ett kvällsmöte. 

 • Vi kommer att utvärdera tillsammans med barnen med en tumme upp och tumme ner. 

 • Vi fotar och lägger upp på unikum för vårdnadshavarna att se.