👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan ht-21

Skapad 2021-09-23 17:29 i Britsarvsskolan Falun
Vi kommer att jobba med olika bokfrågor och diskussionsfrågor kring boken för att sedan diskutera i grupp kring boken. Det kommer att vara muntliga och skriftliga redovisningar.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att se filmen Ondskan. Den kommer att vara grunden för vår diskussion som är en förberedelse inför Nationella provet i höst. Tillsammans med filmen American History X och Ondskan kommer ni att få presentera, leda en diskussion och sedan diskutera en fråga som ni förberett.

Innehåll

Mål:

 • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Utförande:

Ni kommer att se två filmer för att sedan diskutera och förbereda er som ett muntligt NP i svenska

Uppgifter: 

 • Sitta i grupp och diskutera diskussionsfrågor. Gör mind-map
 • Förbereda och genomföra ett muntligt NP i svenska

 Bedömning: 

Jag kommer att bedöma: 

- dina svar till boken

- ditt medverkande i diskussionen som ni ska ha.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska kunskapsmatris.

Inte nått målen
E
C
A
Läsförståelse/Filmförståelse
Genom att svara på frågorna till boken kommer du att visa att du har läsförståelse. Genom de skriv och tal-uppgifter som vi gör visar du på läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Att kunna dra slutsatser kring Eriks liv och hur han hanterar situationen i skolan, hemmet och med kompisar. Kan du dra paralleller till ditt eget liv och Erik
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala & diskutera
Kunna diskutera i grupper
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Diskussion i smågrupper.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.