👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Des vêtements

Skapad 2021-09-23 18:39 i Friskolan Asken Grundskolor
Handla kläder och fråga efter priser, färger och storlekar. Kunna beskriva vad folk har på sig. Kunna mask. och fem. former av adjektiv.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du lär dig vad olika plagg heter på franska och tränar på att handla dem. Du tränar på dåtid och adjektivets placering.

Innehåll

Mål:

  • att du kan handla kläder i affärer
  • att du kan fråga om priser, färger och storlekar.
  • att du kan använda adjektiv som beau, nouveau, demonstrativa pronomen (den här etc.) och verbet prendre.

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du förstår det som sägs, när dina kamrater pratar

Hur väl du kan uttrycka dig när det gäller att handla kläder

Hur du kan använda dig av strategier för att underlätta förståelsen

Matriser

M2
Bedömning av arbetsområdet: Kläder

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Tala, t ex muntliga läxor och presentationer
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation, i muntlig interaktion
Skriftlig produktion
Du väljer och använder dig av någon strategi för att kunna formulera korta meningar.
Du väljer och använder dig av några olika strategier för att kunna formulera korta och långa meningar.
Du väljer och använder dig av flera olika strategier för att kunna formulera korta och långa meningar. Du har ett gott ordförråd.