👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsresan åk 2

Skapad 2021-09-23 19:37 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Välkommen till Läsresan! Det finns många sätt att resa på - att läsa är ett! I den här boken reser du ut i rymden, ända till månen. Du åker till en het öken i Mexico och du besöker den danska sagoförfattaren H.C Andersen. Du får också resa i tiden, möta smarta uppfinnare, en superhjälte, spöken och monster. Dessutom får du läsa tecknade serier och lära dig massor om små kryp som gör stor nytta. På Läsresan webb kan du läsa och lyssna på alla texter. Är du redo att börja din läsresa? Då åker vi!

Innehåll

Innehåll

Arbetet med Läsresan 2 sträcker sig över hela läsåret 21/22. 

Vi arbetar med lärarweb, arbetsbok, kopieringsmaterial och elevwebb. 

Ett övergripande mål i arbetet med Läsresan är att eleverna ska få en gemensam läsupplevelse där textsamtal och ordförståelse spelar en central roll. Nu när eleverna lärt sig läsa och utvecklar sin förmåga att läsa med flyt fokuserar vi mer på läsförståelsestrategier och fokuserar på hur man kan förstå en text. 

Varannan vecka jobbar vi med en ny text och lär oss nya ord.
Vi kommer även att träna på:

 • gemensam läsning - lyssna på uppläsare, körläsning och parläsning. 
 • enskild läsning
 • ordförståelse
 • läsförståelse - olika strategier
 • stavning 
 • grammatik
 • att skriva olika typer av texter

 

Mål:

Du läser med mera flyt. 

Ditt ordförråd ökar. 

Du blir säkrare på grammatik och stavning.

Du känner till fler texttyper och vad som kännetecknar dem.

Du känner till olika strategier att använda vid läsförståelse och kan använda dem på ett framgångsrikt sätt. 

 

Såhär kommer jag att bedöma dig: 

Jag lyssnar på dig när du läser t.ex. läsläxa, parläsning, individuell läsning.

Om du deltar aktivt på lektionerna, räcker upp handen i helklass och deltar i grupp- och pararbete. 

Jag läser i din arbetsbok samt annat material som du skriver. 

Skolverkets bedömningsstöd.

Tester från skolans diagnosplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3