👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska 1- 3

Skapad 2021-09-23 19:41 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi kommer under vår terminen att fortsätta med befästa det arabiska alfabetet för de yngre barnen och lära oss bokstäver, lyssna på böcker, skriva och läsa enkla ord och texter. Vi jobbar på att förstärka ordförrådet och översätta från arabiska till svenska och tvärtom. För barnen som redan kan alfabetet jobbar vi med meningar och enkla texter.vi använder Ipad o datorer som modern metod eftersom elever tycker om det.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att tala, och lyssna på det arabiska alfabetet, samt skriva rätt bokstav på rätt bild och skriva ditt namn på arabiska.

Du ska få utveckla din förmåga att jämföra ljud i arabiska och svenska.

 Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva några ord på arabiska.

 Du ska få utveckla din förmåga att förstå det skrivna språket i böckerna (klassiskt arabiska språket).

Elevens lärande och utveckling

Eleven får möjlighet att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
Får möjlighet att utveckla sina kunskaper när elevern översätter mellan språken.

Undervisningen och arbetsformer

Du kommer att läsa och skriva ord, meningar och enkla texter i klassen, förklara vad de olika orden betyder och översätta dem till svenska.

 Du kommer att få träna på att lyssna och skriva på datorn, träna på läsning själv och med andra, skriva ord, meningar och enkla texter för hand och på datorn.Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång i veckan, genom att skriva i klassen och läsa ord, meningar och enkla texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3