👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7B - Inventions - v.42

Skapad 2021-09-23 20:46 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
This week we are going to work with inventions and talk about the greatest inventions and inventors of all time. You will, among other things, research a famous inventor and create a keynote presentation with pictures, keywords and audio. You will also discuss your own ideas for new inventions and write a text about an invention you would like to invent. Our main focus this week is writing and you will get the chance to show off your writing skills in the writing task on Friday.

Innehåll

Monday

9.30-11.10

11.50 – 14.00

 

Room 255

Tuesday

8.20-9.00

 

 

Room 255

Wednesday

10.10-11.10

11.50-12.50

 

Room 247

Thursday

09.40-10.20

12.40-14.40

 

Room 251

Friday

9.40-10.20

12.30-13.50

 

Room 251

 

Introduction to the week:

- Plan

- Assessment

 

Clip: The Girl and The Robot:

- Watch

- Predict the end (discussion)

- Mini writing task: write what happens next (15 minutes) (Teams)

 

Vocabulary:

- Quizlet

- Write sentences

 

Vocabulary Inventions

 

Make your own robot:

-Draw

- Annotate

- Make notes

 

Reading task: “Important inventions”

 

 

Talk in small groups about your robot

 

 

 

 

Class discussion:

- important inventions through history.

- Watch clip

- Were your predictions correct?

 

Summarizing and rewording:

- Kid Inventors 

 

Famous Inventor:

- Research

- Prepare Keynote

 

Finish Keynote

 

Listening task:

“New Inventions”

 

Preparation for writing task ”A new invention”

- Discuss

preparation task

 

Reading task: “radical inventions from the 80s”

 

Individual reading

 

 

Vocabulary test

 

Writing task:

“A New Invention” (digiexam)

Homework for Friday

Words on quizlet + record your voiceover for the keynote presentation

Matriser

En
Engelska - Skriva

På väg mot E
E
C
A
Struktur och styckeindelning
Texten saknar struktur och stycken vilket gör att innehållet blir svårförståeligt. Inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Inledning och avslutning saknas.
Texten har struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Texten har en mycket klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll
Texten förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Textens innehåll är ganska kortfattat men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Textens innehåll är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Texten förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Texten beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Meningsbyggnad
Textens meningsbyggnad felar och ofta används svensk ordföljd.
Textens meningsbyggnad är till stor del korrekt men enkel.
Textens meningsbyggnad är korrekt och har en strävan efter variation.
Textens meningsbyggnad är både korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler vilket till viss del stör läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
Texten innehåller ett enkelt och begränsat ordförråd.
Texten innehåller ett relativt enkelt ordförråd med försök till variation.
Texten innehåller ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat för uppgiften.
Texten innehåller ett avancerat och varierat ordförråd som passar för uppgiften.
Stavning
Stavningen brister på ett sådant sätt att det stör textens budskap.
Stavningen är relativt korrekt men felar ändå på ett sådant sätt att det ibland stör textens budskap.
Texten innehåller få formella fel som inte stör textens budskap.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.