👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering HT21 - ÅK 6

Skapad 2021-09-23 21:51 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola F Modersmål
Vi kommer under höst terminen att arbeta med att läsa berättande texter och fabler, skriva olika sorters texter, förstärka ordförrådet genom att översätta från svenska till arabiska och tvärtom samt bekanta oss med grammatiska regler på arabiska i jämförelse med svenska. Vi använder texter från boken, Alqiraa wal taabir del 2, och grammatiska regler från boken, Alqawaed alarabiyyah wal imlaa del 2. Sista två lektioner i terminen, kommer vi att bekanta oss med högtider och traditioner i landet där modersmålets talas i jämförelse med Sverige.

Innehåll

Terminsplanering Ht 21

Åk 6

 

Badiaa D-Magid

أقسام الكلام ( الجملة - الكلمة )

 

 

V 36

 

 

Jag är på kurs

V 37

ألفعل

الخروف  ص ١٤٤

Beskrivande text

V 38

الاسم

ذكاء الخروف ص ١٤٨

Beskrivande text

V 39

الجملة الاسمية والجملة الفعلية

الهر نونو ص ١٥٥

Beskrivande text

V 40

مم تتألف جملتي؟

من يعلق الجرس ص ١٦٠

Beskrivande text

V 41

الجملة الفعلية

فعل + فاعل + صفة

كتابة نص وصفي

Att skriva en beskrivande text

V 42

أؤلف جملتي من:

فعل + فاعل + مفعول به + صفة

كتابة نص وصفي

Att skriva en beskrivande text

V 43

 

 

Höstlov

V 44

أؤلف جملتي من:

فعل + فاعل + جار ومجرور

قصة الثعلب والغراب ص ١٦٦

Vad är en Fabel

V 45

الجملة الفعلية

فعل + فاعل + ظرف

قصة الديك والثعلب ص ١٧٢

Vad kännetecknar en Fabel

V 46

الجملة الاسمية

أؤلف جملتي من : اسم + اسم + نعت

قصة الزين والنملة ص ١٧٩

Att skriva en fabel

V 47

الجملة الاسمية

أؤلف جملتي من : اسم + فعل + جار ومجرور

كتابة قصة خرافية

Att skriva en fabel

V 48

الجملة الاسمية

اسم الاشارة ( هذا، هذه ، هؤلاء ) + اسم

كتابة قصة خرافية

Att Skriva en fabel

V 49

الاعياد والتقاليد

 

Högtider & Traditioner

V 50

الاعياد والتقاليد

 

Högtider och traditioner

V 51

 

 

Jullov

V 52

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6