👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ap Samspel & samarbete Myran

Skapad 2021-09-23 22:22 i Knalleborgs förskola Ekerö
Förskola
Genom att få öva i små sammanhang där man kan få möjlighet att känna glädje och gemenskap när vi förhåller oss till varandra i leken skapar vi förutsättningar där vi övar vår lekstyrka

Innehåll

Koppla även Pp normer o värden


Aktivitet:
 

Samspel o samarbete i liten grupp 2 -3 barn 1 pedagog,
använder hela tiden Takk till fokusord.
fokusord under alla aktiviteter -  hjälpa, stopp, nej, ja, titta, lyssna, vänta, låna
övriga fokusord är avhängigt material/ situation. 

Ex sampel & samarbete kring;

-Det stora mjuka Legot
Vi fokuserar på att visa hur man kan använda materialet, plockar först bort de små magnetiska klossarna. Hur kan vi bygga torn tillsammans. Fokusord-Bygga. Leda, backa, härma osv.

-  Ficklamporna.
Var - i rullarummet. Hur-vi förbereder tillsammans drar ned rullgardin, släcker lampan. Vi väljer färg i taket. Använder fokustecken vi valt som ex för lampa, de färger vi pratar om. Lyfta olika barn, göra lika härma. Leda, backa härma osv.

-Sjunger tillsammans
ex med storsjalen. stor våg… gör ihop uppmärksamma på att vi gör tillsammans…


Mål (vad?): 

Skapa intresse för att det är roligt att göra tillsammans genom det material/ de aktiviteter vi gör. Skapa och bygga vidare på våra relationer till varandra, såväl barn til barn som barn till vuxen. H

öva samspel och samarbete,

- lyssna och förhandla

- låna - ge och få tillbaka 

- få en förförståelse för hur man kan påverka, föra fram sin idé

 

 

Syfte (varför?): 

 

Genom att  få öva i små sammanhang där man kan få möjlighet att känna glädje och gemenskap när vi förhåller oss till varandra i leken skapar vi förutsättningar där vi övar vår lekstyrka. 

Skapa goda förutsättningar för relationsskapande, gemenskap kompisanda,

 

Organisation (hur?):  

i smågrupper , planerat våra tvärgrupper på tisdagar samt  när ena delen av gruppen projektar  och även spontant.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18