👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2021-09-23 22:09 i Klöverbackens skola Kungälv
Svenska åk 2-HT
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med svenska dagligen och kommer att bygga vidare på de grundläggande färdigheterna från åk 1.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din läsning och du tränar vidare på förmågan att återberätta det lästa. Vi går vidare i skrivinlärningen och lär oss bygga upp enkla berättelser och skriva faktatexter.
Du ska få träna förmågan att beskriva.

Bedömning - vad och hur


Du kommer kontinuerligt att få läsa högt för en pedagog och för dina lärkompisar i gruppen.
Du kommer att skriva texter för hand för att träna din handstil till en läslig stil. Då tittar vi även på innehållet (den röda tråden) meningar och stavning.
Du kommer att beskriva saker/bilder/händelser. Du kommer att arbeta med arbetsboken "Rödatråden" och "Läsförståelse"

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att dela upp veckans svensklektioner i olika pass där vi arbetar med att tala/beskriva, skriva, läsa-läsförståelse, språklära
Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp och där tillämpar vi kooperativt lärande i olika strukturer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3