👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-09-24 07:28 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 1 – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

I matematik kommer vi att:

Använda laborativt material, som klocka, pengar, 100-platta och tallinje.

Använda digitala verktyg i olika matematiska övningar som tillexempel addition, subtraktion, multiplikation och division.

Arbeta med tal i bråkform samt dubbelt och hälften.

Träna på subtraktion och addition 0-1000.

Arbeta med klockan, minuter och kvartar.

Arbeta praktiskt i att väga och mäta samt volym.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  4-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  4-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  4-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  4-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  4-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  4-6
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  4-6
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  4-6