👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsplanering Äventyrarna Vad är skräp

Skapad 2021-09-24 08:16 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Detta är en planering för ”Vad är skräp?”

Innehåll

Aktivitet: 

Vi börjar med att prata om vad är det som är skräp egentligen? Finns det olika sorters skräp? Vad tillhör skogen?
Vi gör sorterings aktiviteten med ringarna utifrån James. Vi tar med naturmaterial (kottar, pinnar och löv) från skogen och så tar vi fram lite skräp.

Mål (vad?): 

Förståelse:

Att barnen får erfara att det finns olika sorters skräp och att barnen börjar få en förståelse att man kan sortera skräpet.
Att skräpet som lämnas i naturen påverkar djur och natur 

Förmågor:

Att kunna återanvända skräp på nya sätt.

Att ta ansvar för närmiljö genom att plocka upp skräp och ta hand om sitt eget skräp på ett adekvat sätt. 

Syfte (varför?): 

För att vi ska lära oss att ta ansvar för miljö och natur genom att göra bra val och ta hand om skräp och sopor på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi skapar en medvetenhet och får erfarenheter och relation till naturen genom nya upplevelser.

Viktigt för att vår värld ska överleva, förståelse för att barnen kan vara med och påverka.  

 

Organisation (hur?):

Vi gör detta i små grupper.