👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning

Skapad 2021-09-24 08:11 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 5 – 6 Matematik
Tal och räkning

Innehåll

Beskrivning:

I det här området kommer du att få lära dig om de fyra räknesätten. Vi kommer att arbeta med kort division samt multiplikation med 10, 100 och 1000. Du får också lära dig om sambandet mellan bråkform och decimaltal.

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med penna och papper
 • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer 
 • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
 • tolka tallinjer med tal i decimalform
 • läsa och uttrycka tal i decimalform 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Språkligt fokus

Vara delaktig i diskussioner, lyssna, vänta på din tur och fråga om du undrar över något.

 

Viktiga ord 

subtraktion

addition

division

multiplikation

summa

differens

bråkform

decimalform

förkorta

rest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6