👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik och argumenterande text

Skapad 2021-09-24 08:31 i Tuna skola Uppsala
Retorik handlar om hur du använder språket för att uttrycka dig själv på olika sätt och för olika syften. Att argumentera innebär att du använder olika förklaringar och bevis när du framför dina åsikter.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Retorik handlar om hur du använder språket för att uttrycka dig själv på olika sätt och för olika syften. Att argumentera innebär att du använder olika förklaringar och bevis när du framför dina åsikter.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll 

Du kommer att få läsa olika slags argumenterande texter (insändare, för och emot) för att få en förförståelse kring hur en sådan text kan struktureras. Genom läsförståelseuppgifter utforskar vi texttypen på djupet. Sedan ska du enskilt skriva en argumenterande text med en passande struktur och ett godkänt innehåll. Under processen får du en djupare förståelse och kännedom om denna texttyp.

Dessa kunskaper ska du sedan tillämpa genom att planera och framföra ett tal tillsammans i grupper. Fokus ligger på att bli öva att tala inför andra. 

Arbetssätt 

- Lärarledda föreläsningar 
- Läsförståelseövningar, argumenterande texter
- Diskussioner om olika slags argumenterande texter
- Enskilt, skriva en argumenterande text om valfritt ämne 

- Praktiska övningar för att öka tryggheten i klassen

- Muntligt framträdande i grupp/par inför klass, halvklass, lärare eller filmat. Valbart sätt

 

Så visar du dina kunskaper

Arbetar aktivt på lektionerna 

Producerar en argumenterande text 

Framför ett muntligt framträdande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6