👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

07B - Upplysningen leder till revolutioner

Skapad 2021-09-24 08:39 i Vallåsskolan Halmstad
En LPP om ämnesområdet Revolutioner. Den behandlar franska, amerikanska samt den industriella revolutionen
Grundskola 7 – 9 Historia
Naturvetenskapens genombrott leder till revolutioner. Naturvetenskapens utveckling var en av de viktigaste faktorerna till den stora idéströmning som vi kallar för upplysningen. Naturvetenskapen gjorde enorma framsteg under 1600- och 1700-talen. Utvecklingen ledde till att människans världsbild förändrades. Upplysningens idéer innehöll en positiv framtidstro och en tro på att människan var god och förnuftig av naturen. En ny idé var nu att människan kunde beskrivas som en produkt av sin miljö – om samhället kan ändras så kan också människan förändra sig.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 1. Olika förklaringar till revolutionernas uppkomst.
 2. Hur industrialiseringen i Europa gick till.
 3. Revolutioner och framväxten av nya idéer och samhällsklasser
 4. Uppfinningar och människors strävan att förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.

Syfte

 • Genom att studera historiska revolutioner kommer du ges möjlighet att skapa ett historiemedvetande , som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden samt skapar en beredskap inför framtiden.
 • Du ska även skaffa dig en historisk referensram som ger en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Arbetsgång

 • Under kommande veckor kommer du att arbeta med revolutionerna. Genomgångar i helklass samt enskilt läsa och arbeta med fördjupning i vald revolution. 
 • Muntlig diskussion i elevgrupp för att skapa en helhetssyn av de olika revolutionerna.
 • Prov 

Uppgifter

 • Binogi.se - Upplysningen

 • Binogi.se - Industriella revolutionen

 • Binogi.se - Franska revolutionen

 • Binogi.se - Amerikanska revolutionen

 • Enskild fördjupning om revolutioner

 • Maximilien de Robespierre

 • Powerpoint den nya tiden

 • Inlämningsuppgift

 • Repetition revolutionerna

 • Robespierre Franska Revolutionen

 • Enskild fördjupning om revolutioner

 • Fördjupningsuppgift

 • Enskild fördjupning om revolutioner

 • Fördjupning revolutioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutioner

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den franska, agrara och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den franska, agrara och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den franska, agrara och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den franska, agrara och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den franska, agrara och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den franska, agrara och den industriella revolutionen.
Kunskap om utvecklingslinjer
Hur var det i samhället innan revolutionerna, vad det var som förändrades och hur kan dessa revolutioner påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

Kunskapskrav för betyget D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A