👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster

Skapad 2021-09-24 08:46 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Vi lär oss om begreppet mönster.

Innehåll

Lektion 1:

Vi pratar om begreppet mönster och tittar oss omkring i gruppen för att se om någon har mönster på sig. Jag gör ett mönster på tavlan och barnen ska fortsätta mitt mönster. Några barn får berätta hur mönstret är. Vi ett annat mönster och åter igen får barnen göra fortsättningen. 

Sedan arbetar barnen på 4 olika stationer.

Ett arbetsblad med mönster, ett där de gjorde egna och ritade av, ett mönsterpussel samt kartläggning utifrån skolvetet. 

Lektion 2:

Barnen får repetion om vad mönster är och vi går igenom hur vi ska göra en mönsterorm. Barnen arbetar först med ett arbetsblad och gör en dokumentation om hur deras mönster ska se ut. Sedan tillverkar de sin mönsterorm. Vi räknar hur många gånger vårt mönster upprepar sig och några får berätta hur deras mönster är. 

Lektion 3:

Problemlösning med mönster och avsluta med att göra klart och arbeta med lärplattan med mönster. 

Utflykt:

På utflykterna har barnen fått göra mönster med naturmaterial. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3