👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 7 - Värme, Väder & Tryck (Fysik) Vecka 39 - 43 HT-21

Skapad 2021-09-24 09:51 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Värme & väder (kap 4) och tryck (kap 7). Vi arbetar med värme och väder de första dagarna och tryck de sista dagarna. Det blir många smålaborationer och försök för att illustrera värme, väder och tryck. Ämnesveckan avslutas på fredagen med ett en laboration som ni skriver rapport på och sedan prov.

Innehåll

Fysikboken kap 4 värme och väder och kap 7 tryck. 

Vi kommer även att jobba med hur målen i Agenda 2030 passar in i ämnesperioden, framför allt kopplingen till klimatet.

Begreppslista och instuderingsfrågor kommer att finnas i Teams.

 

Fysikboken sida:

103 - 108: Värmes påverkan på materia, temperaturskalor.

109 - 112: Hur värme sprids/överförs.

118 - 124: Väderfenomen, klimat, växthuseffekten.

208 - 212: Tryck grundläggande, tryck i gaser.

 

Grundläggande nivå (E) omfattar endast sidorna:

103, 105, 109-112; Värme

115-118; Väder

119; Växthuseffekten

208, 211; Tryck 

 

Det viktigast från veckan:

-Förstå fasövergångar fast-flytande-gas och vad som påverkar dem.

-Kunna förklara olika former av värmeöverföring och kunna ge exempel på detta ur vardagen.

-Kunna förklara hur väder uppstår, tex vindar, moln och regn.

-Förstå och förklara växthuseffekten och hur den förstärkta växthuseffekten påverkar oss.

-Kunna ge exempel på lösningar på de negativa effekterna av den förstärkta växthuseffekten.

-Kunna förklara hur tryck i gaser beter sig.

-Kunna planera, och genomföra, en systematisk laboration.

 

MÅNDAG kap 4:

Vi börjar med att lära oss grundläggande om vad atomer, molekyler och grundämnen är.

Vi går igenom materiens 3 faser (fast, flytande gas) och hur detta hänger ihop med temperatur och atomers/molekylers rörelse.

Vi gör några övningar tillsammans; vi studerar en PET-flaska som legat i frysen. Vi testar en enkel termometer och diskuterar hur en termometer fungerar.

Vi studerar tre värmeskalor och funderar över begreppet "absoluta nollpunkten".

Därefter arbetar vi med värmespridning: Ledning-strålning-strömning. Läraren visar exempel;

- Strömning av kall luft i klassrummet

- Olika föremål som ligger i varmt vatten (ledning)

- Strålning från ett varmt föremål.

 

Vi känner på några föremål av trä respektive metall som legat i frysen.

 

Vi gör en lab: - Vilken metall leder värme bäst? (Vi övar hur man planerar och genomför en laboration)

 

Vi kollar på en film - "Dum och dummare" angående värmeledning: https://www.youtube.com/watch?v=PMhJdKGkJk0

 

 Begrepp & frågor: Sid 108: 1 - 10, sid 114: 2 - 6.

Fysikboken sid 103 - 112

 

Läxa: Öppna frysen och känn efter vad den kalla luften från frysen tar vägen. OBS! Max 30 sekunder, annars blir det för varmt i frysen!

 

 

Binogifilmer: 

https://app.binogi.se/l/smaeltning-stelning-foeraangning-och-kondensation

https://app.binogi.se/l/vaerme-och-fasoevergaangar?subject=64382

https://app.binogi.se/l/vaerme-i-vardagen

https://app.binogi.se/l/saett-att-maeta-temperatur

https://app.binogi.se/l/vaermeoeverfoering-konvektion-konduktion-straalning

Youtubefilmer: 

Vad är värme? https://www.youtube.com/watch?v=helLXZ80NHY

 

TISDAG kap 4:

Vi börjar med att kolla vad vi lärde oss igår. Vi fortsätter med ledning-strålning-strömning och diskuterar hur det känns att bada bastu och stå framför valborgsmässoelden och hur en våtdräkt fungerar. Vi kollar hur redskap i köket är anpassade för att leda/isolera värme. Om vi hinner diskuterar vi hur man klär sig för att klara en vandring i vinterkyla.

 

Vi studerar väderfenomen; Vindar, varmfront, kallfront, moln, nederbörd. Vi kollar en väderkarta och ser eventuellt på nyheternas vädersändning. Vi funderar på begreppet luftfuktighet. Begreppet köldeffekt diskuteras. Vi kollar en glasbägare som har stått i frysen, hur dens utseende förändras när vi tar ut den. 

Vi ser närmare på växthuseffekten, Sid 118 – 124. 

Begrepp & frågor: Sid 114: 1-8, 124: 1-12

Läs fysikboken sid 118-124 

Binogifilmer: 

https://app.binogi.se/l/introduktion-till-klimat-och-vaeder

https://app.binogi.se/l/regn

https://app.binogi.se/l/lufttryck-och-vindar

https://app.binogi.se/l/jordens-klimatzoner

https://app.binogi.se/l/vaexthuseffekten

 

Läxa: Frivillig!! Koka vatten i en kastrull hemma. Lägg samtidigt i en silversked och en stålsked. Vilken blir varm snabbast? Om du har, lägg i ett plastföremål och ett träföremål också, helst ungefär lika stora. Kolla vilka du klarar av att hålla i när de är i det kokande vattnet. Var försiktig! 

 

ONSDAG kap 7:

Vi startar med kapitel 7, tryck. Vi går igenom vad som menas med tryck. Testar lite olika fenomen genom dessa försök (så många vi hinner):

- Ballong i vakuum

- Gummiplatta på bordet

- Två halvklot utan luft

- Vattenglas uppochned med papper

- Barometern

- Vattenfylld PET-flaska med tre hål

- Uppvärmd läskburk i kallt vatten

Vi testar att förklara alla dessa fenomen med bild och text och övar då på begrepp, teorier och modeller. 

 

- Hur högtryck och lågtryck bildas och hur vädret då blir. https://www.youtube.com/watch?v=i6MzavKHmbw

 , https://www.youtube.com/watch?v=lOfci7y7Q54

Läs fysikboken sid 208-212 (vi hoppar över början av kap 7) 

Läxa: Om du behöver, läs igenom sidorna vi har jobbat med: 208 - 212.

Binogifilmer:

https://app.binogi.se/l/tryck

https://app.binogi.se/l/tryck-i-gaser

 

TORSDAG kap 7:

Vi jobbar vidare med tryck och gör saker vi inte har hunnit med

 

- Hur jordens klimat påverkas av värmeströmning och hur kontinentalplattorna rör sig.

Begrepp & frågor: Sid 212: 1 - 4, 6

 

Vi gör en laboration och eleverna skriver labrapport som kommer att bedömas.

 

Läxa: Du avgör själv om du behöver läsa. Om du vill kan du visa dina föräldrar tricket med vattenglaset uppochned med papper, eller PET-flaskan med hål i botten som man tömmer på vatten!

Vi repeterar, testar lite saker vi inte hunnit med, arbetar med frågor, diskuterar kniviga problem. Vi arbetar med frågorna från finalen på sid 128 - 129 och 216 - 217.

 

FREDAG:

 

Prov och utvärdering av veckan.

 

 

VECKAN EFTER:

Förklarar hur man kan använda kunskaper om tryck i olika situationer; stilettklackar på trägolv, kommunicerande kärl (vattentorn), hävert (när vi tömmer en låda med vatten)

Vi går igenom vad som menas med tryck, hur man kan beräkna trycket (kraft/yta), hur trycket är i vätskor.

 

__________________________________ 

Nyttiga filmlänkar:

(Skall uppdateras)

Ledning, strålning och strömning: https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik

Ny nivå
Insats krävs
E
C
A
Beskriva och Förklara
Eleven visar GRUNDLÄGGANDE kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med VISS användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Eleven visar GODA kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med RELATIVT GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Eleven visar MYCKET GODA kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med GOD användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver och förklarar eleven fysikaliska fenomen i naturen och samhället.
Granska, kommunicera och ta ställning.
OBS: DENNA FÖRMÅGA ARBETAR VI INTE MED DENNA ÄMNESVECKA.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med VISS naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för ENKLA resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med RELATIVT GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för UTVECKLADE resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med GOD naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans.
Systematisk undersökning
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra ENKLA resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra UTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att planer och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och VÄL FUNGERANDE sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra VÄLUTVECKLADE resonemang utifrån frågeställningarna.