👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplevelseskåp

Skapad 2021-09-24 10:05 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola F Slöjd
Du ska formge och framställa ett upplevelseskåp som ska berätta någonting på insidan eller utsidan eller både ock. Du ska tänka på färg och form, det estetiska uttrycket.

Uppgifter

  • Upplevelseskåp

Matriser

Sl
Högåsskolan slöjd åk 6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Idéer
Slöjdarbete utifrån arbetsområde och egna idéer.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Framställning och formgivning
Du tillverkar och designar egna föremål i olika material.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Arbetsprocessen
Du prövar olika material, tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Motivering
Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktionssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Omdöme
Omdöme om din arbetsinsats och resultat.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkat du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.