👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South African pen pals

Skapad 2021-09-24 10:49 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Engelska
Vi kommer att bearbeta viktigt fakta om Sydafrikas historia, Apartheid samt Nelson Mandela. Sedan kommer vi skapa en brevkontakt med barn och ungdomar i en kåkstad utanför Johannesburg. Där kommer vi få lära oss om hur det är att leva som tonåring i Sydafrika idag.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

I det här arbetsområdet kommer vi att träna många olika förmågor och ämnen, men projektet berör främst värdegrundsfrågor samt engelska. Vi arbetar med det här för att eleverna ska se syftet att använda sin engelska samt öka sina kunskaper om hur det är att leva i olika engelsktalande delar av världen.

 • samtala och resonera kring hur det är att leva i delar av världen där engelska används
 • läsa och lyssna på engelska
 • skriva engelska texter, här i form av brev
 • träna på hur man anpassar språket till olika situationer och syften

 

Så här ska vi arbeta...

 • Ni kommer att få undervisning om landet Sydafrika, hur det är att leva där idag, samt hur det har sett ut i historien.
 • Träna på att skriva texter samt att läsa och översätta berättelser.
 • Arbeta genom grupparbeten, pararbeten, enskilda arbeten samt genomgångar och diskussioner i helklass.
 • Ni kommer att skriva, diskutera, ha genomgångar samt tillhörande glosförhör med ämnesspecifika ord.

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • Förstår och tolkar muntliga och skriftliga instruktioner på engelska
 • Uttrycker dig i tal och skrift
 • Reflekterar över och samtalar om olika livsvillkor, samhällsfrågor samt kulturer i olika delar av världen där engelska används.


Utvärdering

Utvärdering av elevernas utveckling och prestation kommer att ske löpande under arbetets gång, men vi kommer även utvärdera arbetsområdet tillsammans, när alla uppgifter är inlämnade. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6